Budowa Groty oraz zakup wyposażenia zostały
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego